Doruk Hastaneleri Page Banner

Doç. Dr. Emre KAÇAR

Doğum Yılı / Doğum Yeri : 1977 / Denizli
Mezun Olduğu Yıl / Okul : 2000 / Ege Üniversitesi
Uzman Olduğu Yıl / Okul : 2004 / Uludağ Üniversitesi
Görev Yaptığı Hastaneler : Doruk Esentepe Tıp Merkezi
Branşı : Radyoloji Uzmanı
  • 2005 - 2008 : Bursa Özel Sektör
  • 2008 - 2009 : Ağrı Asker Hastanesi
  • 2009 - 2011 : Diyarbakır Özel Sektör
  • 2011 - 2019 : Afyon Kocatepe Üniversitesi
Lomber Disk Hernisi Nedeniyle Opere Olan Olgularda Rekürren Disk Hernisinin Saptanmasında Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinliği