EN ÇOK ARANANLAR

EN SON ARANANLAR

Op. Dr. Serdar AKTAŞ

Op. Dr. Serdar AKTAŞ

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Serdar AKTAŞ

Doğum Yılı / Doğum Yeri : 1977 / İzmit
Mezun Olduğu Yıl / Okul : 2002 / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce)
Uzman Olduğu Yıl / Okul : 2008 / İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Görev Yaptığı Hastane : Doruk Özel Bursa Hastanesi
Branşı : Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
  • 2003 - 2008 : İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları
  • 2008 - 2009 : stanbul Büyülçekmece Devlet Hastanesi
  • 2009 - 2010 : Sivas Asker Hastanesi
  • 2011 - 2013 : Kocaeli Özel Konak Hastanesi
  • 2013 - 2018 : Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ulusal Makaleler 1.Effect of Corneal Incision Enlargement on Surgically Induced Astigmatism in Biaxial Microincision Cataract Surgery (Biaksiyel Mikroinsizyonel Katarakt Cerrahisinde Kornea Kesi Büyüklüğünün Cerrahiye Bağlı Astigmatizma Üzerine Etkisi) Turk J Ophthalmol 2016;99-103 2.Idiopathic Isolated Cilioretinal Artery Occlusion Treated with Hyperbaric Oxygen Therapy. (İdiopatik izole silioretinal arter tıkanıklığı gelişen bir olguda hiperbarik oksijen tedavisi.) Turk J Ophthalmol 2016;46:244-247 3.Çocukluk Çağında Plusoptix ve Otorefraktometre ile Ölçülen Refraksiyon Değerlerinin Karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2015;24(1):12-7 4.Katarakt cerrahisi sonrasında endoftalmi koruması: intrakamaral sefuroksim aksetil ile subkonjonktival gentamisin uygulamalarının erken klinik sonuçlarının karşılaştırılması. Turk J Ophthalmol. 2009; 39-(3):172 -6. Uluslararası Makaleler 1.Retrospective analysis of the effect of aflibercept loading dose on the retinal vessel diameters in patients with treatment-naive neovascular AMD (Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan hastalarda aflibercept tedavisinin retina damar çapı üzerine etkilerinin retrospektif analizi. Cutaneous and Ocular Toxicology, 2018. Vol. 37, No. 1, 84–89 2.Impact of Smoking on the Ocular Surface, Tear Function, and Tear Osmolarity. (Sigaranın Oküler Yüzey, Gözyaşı Fonksiyon ve Ozmolaritesi Üzerine Etkileri) Curr Eye Res. 2017 Dec;42(12):1585-1589. 3.VEGF-A gene polymorphisms and responses to intravitreal ranibizumab treatment in patients with diabetic macular edema (Diyabetik maküla ödemli hastalarda VEGF-A gen polimorfizmi ve intravitreal ranibizumab tedavisine yanıt). Int Ophthalmol. 2017 Oct 13. 4.Dynamic thiol/disulfide homeostasis in patients with age-related macular degeneration. (Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Hastalarında Dinamik Thiol Disulfid Homeostazisi) Arq Bras Oftalmol. 2017 Jul-Aug;80(4):234-237.

Terminal Glokomlu Olgularda İmplante Edilen Silikon ve Polipropilen Ahmed Glokom Valflerinin Klinik Sonuçları