ÖZEL DORUK SETBAŞI TIP MERKEZİ - UZ. DR. EMRE KAÇAR
 

Uz. Dr. EMRE KAÇAR

  • Doğum Yılı / Doğum Yeri: 1977 / Denizli
  • Mezun Olduğu Yıl / Okul: 2000 / Ege Üniversitesi
  • Uzman Olduğu Yıl / Okul: 2004 / Uludağ Üniversitesi
  • Görev Yaptığı Hastane: Özel Doruk Setbaşı Tıp Merkezi
  • Branşı: Radyoloji Uzmanı

Daha Önce Görev Yaptığı Kurumlar:
  • 2005 - 2008 : Bursa Özel Sektör
  • 2008 - 2009 : Ağrı Asker Hastanesi
  • 2009 - 2011 : Diyarbakır Özel Sektör
  • 2011 - 2019 : Afyon Kocatepe Üniversitesi
Uzmanlık Tez Konusu:
Lomber Disk Hernisi Nedeniyle Opere Olan Olgularda Rekürren Disk Hernisinin Saptanmasında Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinliği