DORUK ÖZEL YILDIRIM HASTANESİ - UZ. DR. SERAP KET ALKAN
 

Uz. Dr. Serap KET ALKAN

  • Doğum Yılı / Doğum Yeri: 1976 / Bursa
  • Mezun Olduğu Yıl / Okul: 1999 / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  • Uzman Olduğu Yıl / Okul: 2004 / Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Görev Yaptığı Hastane: Doruk Özel Yıldırım Hastanesi
  • Branşı: Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Daha Önce Görev Yaptığı Kurumlar:
  • 2004 - 2012 : Özel Doruk Tıp Merkezi
Uzmanlık Tez Konusu:
Uyku Apnesi olan Türk Hastalarda ID Gen Polimorfizmi ve Serum ACE Aktivitesi (Genetik Çalışma)
Yayınlanan Makaleleri:
Ulusal Yayınlanan Makaleler • Klozopin Komplikasyonu Olarak Gelişen Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Embolizm • Castleman hastalığı • Troksın radyolojik görüntülemesinde radyasyon riski • Maprotiline bağlı diffüz pulmoner infiltrasyon ve karaciğer toksisitesi birlikteliği Uluslar Arası Makaleler • Insertıon/Deletıon Polymorphisim and Serum Activity of the ACE in Turkish Patients With Obstructive Sleep Apnes Syndrame • Biochem Genet • Acute respiratory failure and tracheal obstruction in patients with posterior giant mediastinal (intrathoracic) goiter