DORUK ÖZEL YILDIRIM HASTANESİ - UZ. DR. NAİL ÇETİN KÜSKÜ
 

Uz. Dr. Nail Çetin KÜSKÜ

  • Doğum Yılı / Doğum Yeri: 1971 / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Mezun Olduğu Yıl / Okul: 1971 / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Uzman Olduğu Yıl / Okul: 1979 / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Görev Yaptığı Hastane: Doruk Özel Yıldırım Hastanesi
  • Branşı: Biyokimya Uzmanı

Daha Önce Görev Yaptığı Kurumlar:
  • 1984 - 1987 : Bursa Özel Vatan Hastanesi
  • 1987 - 2003 : Serbest Biyokimya Uzmanı
  • 2003 - 2010 : Bursa Özel Vatan Hastanesi
  • 2010 - 2011 : Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarı
  • 2011 - 2012 : Özel Doruk Tıp Merkezi
Uzmanlık Tez Konusu:
Kurşuna Maruz Kalanlarda Kan Kurşun Seviyeleri Ve Deltaamino Levünülük Asit Tayini
Yayınlanan Makaleleri:
Kurşuna Maruz Kalanlarda Kan Kurşun Seviyeleri ve Deltaamino Levünülük Asit Tayini – Ankara Üni. Yayınları