DORUK ÖZEL YILDIRIM HASTANESİ - OP. DR. İSMAİL AKSU
 

Op. Dr. İsmail AKSU

  • Doğum Yılı / Doğum Yeri: 1985 / TIRGOVISTE
  • Mezun Olduğu Yıl / Okul: 2009 / Uludağ Üniversitesi
  • Uzman Olduğu Yıl / Okul: 2016 / Uludağ Üniversitesi
  • Görev Yaptığı Hastane: Doruk Özel Yıldırım Hastanesi
  • Branşı: Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi Uzmanı

Daha Önce Görev Yaptığı Kurumlar:
  • 2009 - 2010 : Kastamonu Çatal Zeytin İlçe Hastanesi
  • 2010 - 2016 : U.Ü.T.F Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlığı
  • 2016 - 2018 : D.P.Ü. Kütahya Evliya Çelebi E.A.H
Uzmanlık Tez Konusu:
Sıçan modelinde geç dönem sinir onarımında yağ grefti kullanılmasının yara iyileşmesi üzerine etkisinin incelenmesi