DORUK ÖZEL YILDIRIM HASTANESİ - UZ. DR. SAİM SAĞ
 

Uz. Dr. Saim SAĞ

  • Doğum Yılı / Doğum Yeri: 1976 / BURSA
  • Mezun Olduğu Yıl / Okul: 2001 / Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Uzman Olduğu Yıl / Okul: 2007 / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
  • Görev Yaptığı Hastane: Doruk Özel Yıldırım Hastanesi
  • Branşı: Kardiyoloji Uzmanı

Daha Önce Görev Yaptığı Kurumlar:
  • 2007 - 2010 : Gemlik Devlet Hastanesi
  • 2010 - 2013 : Bursa Özel Acıbadem Hastanesi
  • 2013 - 2017 : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Tez Konusu:
Kronik Böbrek Yetersizliği Bulunan Hastaların Hemodiyaliz Öncesi ve Sonrası Doku Doppler Ekokardiyografi Bulgularının Karşılaştırılması
Yayınlanan Makaleleri:
Ulusal Makaleler 1. Sağ S,Köz K,İşçimen R, Özdemir B,Biçer M,Serdar OA (2016). TAVI öncesi öngürülemeyen ölümcül bir komplikasyon: açılmayan self-expandable kapak. 23. Ulusal Uygulamalı Girisimsel Kardiyoloji Toplantısı 2. Yıldız A,Sağ S,Oruç A ,Ayar Y,Gül BC,Çeğilli E, Aydın MF,Ersoy A,Güllülü S,Güllülü M (2015). Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında Arteriyel Fonksiyonlar Hızla Bozulmakta; 4 Yıllık İzlem Çalışmasi. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 3. Sağ S, Çegilli E, Yıldız A, Özdemir B, Aydınlar A (2015). Diüretik tedaviye dirençli kalp yetersizlikli bir hastada tolvaptan ile hiponatreminin düzeltilmesi ve ultrafiltrasyonun kesilmesi. 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 4. Sag S,Yıldız A,Güllülü S, Güllülü M, (2015). Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı ve Ateroskleroz. 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi 5. Bedir Ö, Sağ S,Özdemir B,Yeşilbursa D, (2015). Arı sokması sonrası gelişen akut ST elevasyonlu anteroseptal miyokard infartüsü olgusu: Kounis sendromu. 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi Uluslararası Makaleler 1. Sağ S,Köz K,Serdar O.A (2016). Successfull Treatment Of Mobile Left Ventricul Trombi By Slow Infusion Of Recombinant Tissue Plasminogen Activator (rt-PA) In A Patient With Chemotherapy Induced Cardiomyopathy. 12. International Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 2. Sağ S,Köz Kerem,Özdemir B,Isçımen R,Serdar O.A (2016). Successfull TAVI During CPR In A Patient With Low Flow-Low Gradient Aortic Stenosis. 12. International Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 3. Bedir Ö,Sağ S,Kan I.I,Tok M.,Yeşilbursa D (2016). A Rare Case of Fabry Disease: Aortic Valve Rupture Causing Severe Aortic Insufficiency. 12. International Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 4.Sağ Saim,Güllülü N.S,Dalkılıç H.E,Pehlivan Y,Ermurat S,Öksüz M.F,Dölarslan E,Bedir Ö,Aydınlar A (2015). Atherosclerosis and Epicardial Adipose Tissue Thickness in Patients with Psoriatic Arthritis. XXI. World Congress of Echocardiography and Cardiology November 20-22, 2015. 5. Sağ S,Yıldız A,Güllülü N.S,Çegilli E,Ersor A, GÜLLÜLÜ MUSTAFA (2015). Epicardial Adipose Tissue Thickness is Increased and Associated with Carotid Intima–Media Thickness in Patients with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. XXI. World Congress of Echocardiography and Cardiology November 20-22, 2015.