DORUK ÖZEL BURSA HASTANESİ - UZ. DR. GÜLSEVEN KILIÇLI
 

Uz. Dr. Gülseven KILIÇLI

 • Doğum Yılı / Doğum Yeri: 1965 / Cebel
 • Mezun Olduğu Yıl / Okul: 1989 / Eski Zagra Tıp Fakültesi
 • Uzman Olduğu Yıl / Okul: 2001 / Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Görev Yaptığı Hastane: Doruk Özel Bursa Hastanesi
 • Branşı: Biyokimya Uzmanı

Daha Önce Görev Yaptığı Kurumlar:
  Uzmanlık Tez Konusu:
  Miyokard İnfarktüsünde Hücre Hasarının ve Akut Faz Proteinlerinin Serum Sialik Asid Artışındaki Rolü
  Yayınlanan Makaleleri:
  ULUSLARARASI MAKALELER • Serum total and lipid-bound sialic acid levels following acute myocardial infarction. • Association between serum total and lipid-bound sialic acid concentration and the severity of coronary atherosclerosis. ULUSAL MAKALELER • Koroner Kalp Hastalığında Serum Sialik Asid Düzeyleri. • Myokard İnfarktüslü Hastalarda Total Sialik Asidin Diagnostik Önemi. • Koroner Kalp Hastalarında Damar Tıkanıklığı İle Serum Total ve Lipide Bağlı Sialik Asid Arasındaki İlişki.