DORUK ÖZEL BURSA HASTANESİ - UZ. DR. NURİ KOLOĞLU
 

Uz. Dr. Nuri KOLOĞLU

  • Doğum Yılı / Doğum Yeri: 1966 / Düzce
  • Mezun Olduğu Yıl / Okul: 1994 / Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Uzman Olduğu Yıl / Okul: 2004 / İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fak
  • Görev Yaptığı Hastane: Doruk Özel Bursa Hastanesi
  • Branşı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Daha Önce Görev Yaptığı Kurumlar:
  • 2003 - 2004 : İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi
  • 2004 - 2006 : Bismil Devlet Hastanesi
  • 2006 - 2010 : Özel Medikalpark Hastanesi
  • 2010 - 2015 : Özel Jimer Hastanesi
  • 2015 - 2016 : Özel Medikalpark Hastanesi
Uzmanlık Tez Konusu:
Okul öncesi çocukluk çağı üst üriner sistem enfeksiyonunda risk faktörlerinin araştırılması
Yayınlanan Makaleleri:
ULUSAL MAKALELER: 1. İki yaş altındaki çocuklarda akut otitis medyada kısa ve uzun süreli tedavi sonuçlarının karşılaştırılması 2. Hemorajik vezikobüller ile seyreden henoch-schönlein sendromu 3. Düzce ilkokullarında hepatit b prevalansı 4. Büyüme hormonu eksikliği tespit edilen nörofibromatozis tip 1 vakası