DORUK'TAN HABERLER
 

Bronkoskopi

AKCİĞERE İÇİNDEN BAKMAK :  

BRONKOSKOPİ

Akciğer hastalıkları günümüz insanın en önemli sorunlarından.Artan sigara kullanımı, şehirleşme ve beraberinde getirdiği hava kirliliği,toplu yaşama ve bulaşın artması ve kaliteli gıdaya ulaşmadaki zorluklar ve beraberindegelen direnç düşüklükleri (immun yetmezlikler) akciğer hastalıklarına davetiyeçıkarmaktadır.

Akciğer hastalıklarında tanıya giden yol anemnezle başlar,uzman bir hekimin muayenesi ile devam eder ve radyolojiyle desteklenir. Amabazen akciğere içinden bakılması gerekir. Bu işleme bronkoskopi diyoruz.

Soluk borusundan itibaren bu borunun devamı niteliğindeakciğer lob ve segment bronşlarının gözle görülmesi işlemine bronkoskopi denir.Rıgıd (sert boru ile) ve fleksıbl (kıvrak yumuşak boru ile) olmak üzere iki yöntemleyapılır.

RIGID BRONKOSKOPİ; Ameliyathane koşullarında ve genelanestezi altında göğüs cerrahisi uzmanınca yapılmaktadır. Bu yöntemle trakea,karina (sağ ve sol bronş ayrım yeri), sağ ve sol ana bronşlar ve lob / segmentbronşları görülmekte, kitle veya lezyondan biopsi alınabilmekte, bronşialyıkama yapılabilmektedir. Ayrıca yabancı cisim çıkarılabilmekte, lazer veyakriyoterapi yöntemi ile lezyon / kitle çıkarılabilmekte ve tedavi işlemiyapılabilmektedir.

FLEKSIBLBRONKOSKOPİ; Çoğu zamanbronkoskopi laboratuvarlarında göğüs hastalıkları veya göğüs cerrahisiuzmanlarınca lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Benzeri şekilde tanısalamaçlı kullanılmaktadır. Tedavi amaçlı kullanımı daha sınırlıdır.

Bronkoskopi ile akciğer hastalıkları tedavisinde yüksekoranda patolojik olarak tanı konmakta ve tedavi yolu belirlenebilmektedir.

Bu yöntemlerde kanama, pnömotoraks ve geçici öksürük gibiyan etkiler görülebilmekle beraber bu yan etkiler sık değildir. Fayda – zararilişkisine bakıldığında bu istenmeyen etkiler göz ardı edilebilir.

Özellikle bir ayı geçen öksürüklerde ve hemoptizisi (kantükürme) olan hastalarda bronkoskopi yapılması gerekmektedir.

Uygun şartlarda ve tecrübeli göğüs cerrahi/ göğüshastalıkları uzmanınca yapılacak bronkoskopi ile akciğer hastalığının tanısınıkoyabilir ve uygun tedavi yöntemleriyle ( cerrahi / medikal ) akciğer kanseridahil bir çok hastalıktan kurtulabiliriz.

OP . DR . KÖKSAL YURDA EKEN

Göğüs Cerrahisi Uzmanı

ÖZEL DORUK YILDIRIM HASTANESİ


TIBBİ KADROMUZ

Doktorunuz hakkındaki detaylı bilgilere, hastane ve bölüm seçerek kolayca ulaşabilirsiniz.