DORUK'TAN HABERLER
 

Akciğer Kanseri: Korkmalı Mıyız?

Çağımızın vebası 21. yüzyılın en önemli ölüm sebepleri sıralamasında ilk üçte. Peki bu hastalığa ne sebep olur ? Nasıl korunuruz ? Tedavisi var mıdır ?

Akciğer kanserinin en sık sebebi sigaradır. Sigarada 70’ten fazla kanserojen (kanser yapıcı) madde bulunmaktadır. Hastalığın diğer sebepleri hava kirliliği, radon gazı (Bodrum katlarında sık olarak görülür ve önlem olarak böyle yapılarda sık sık havalandırma yapılmalı), geçirilmiş enfeksiyonlar (özellikle verem), genetik yatkınlık sayılabilir. 

Çoğu olguda hastalık yollar içinde yavaş olarak gelişir. Herkesin önemsemediği öksürük aslında bu hastalığın ilk belirtisi olabilir. Balgam çıkarma diğer bir belirtidir. Kan tükürme, omuz-kol-sırt ağrıları, ateş, halsizlik, istemsiz kilo kaybı bu hastalığın belirtilerindendir. Hastalığın tanısında ; akciğer grafisi, tomografi, mr, ultrason, yayılımın saptanmasında; tüm vücut PET, sintigrafi gibi radyolojik yöntemler kullanılır. 

Bronkoskopi, mediatinoskopi, torakoskopi yöntemleri ile hücre tanısı ile (hastalığın adının konması-patolojik inceleme) ve hastalığın tedavisi için yolun belirlenmesi (evreleme yapılması) sağlanır. 

Halk arasında kansere bıçak vurulmaz diye yaygın ve yanlış bir inanıl vardır. Bu hastalıktan kurtuluşun belki de en büyük umudu cerrahi girişim yapılabilir dönemde olmaktadır. 

Tedavide ilk ve gerçek umut cerrahidir. Zamanında ve yeterli cerrahi işlem hastalıktan tamamen kurtulmanızı sağlayabilir. Burada iki önemli nokta var: birincisi zamanlama, ikincisi cerrah. 

Uygun zamanda, uygun hastane koşullarında tecrübeli bir ekip tarafından yapılacak cerrahi hastalığın sonu olabilir. Bazı vakalarda operasyon öncesinde operasyon sınırlarını daraltmak, bazı olgularda ise ameliyat sonrasında mikro yayılımı yok etmek ve hastalığın tekrarlanmasını önlemek amacıyla ilaç tedavisi (kemoterapi), Işın tedavisi (radyoterapi), hem ilaç hem de Işın tedavisi (kemoradyoterapi) uygulanabilir. Tedavi seçenekleri hastaya, hücre tipine ve hastalığın evresine gör değişiklikler gösterebilir. Açık cerrahi, VATS ve robotik cerrahi uygulanabilecek cerrahi yöntemlerdir. Bu yöntemlerin bu hastalıkta birbirlerine belirgin üstünlüğü gözlemlenmemiştir. 


Op. Dr. Köksal Yurda Eken

19.06.2018


TIBBİ KADROMUZ

Doktorunuz hakkındaki detaylı bilgilere, hastane ve bölüm seçerek kolayca ulaşabilirsiniz.