Uz. Dr. EMRE KAÇAR

  • Date of Birth and Place: 1977 / Denizli
  • Graduated in: 2000 / Ege Üniversitesi
  • Postgraduate: 2004 / Uludağ Üniversitesi
  • Currently working at: Private Doruk Setbaşı Medical Center
  • Department: Radiologist

Work Experience:
  • 2005 - 2008 : Bursa Özel Sektör
  • 2008 - 2009 : Ağrı Asker Hastanesi
  • 2009 - 2011 : Diyarbakır Özel Sektör
  • 2011 - 2019 : Afyon Kocatepe Üniversitesi
Thesis Subject:
Lomber Disk Hernisi Nedeniyle Opere Olan Olgularda Rekürren Disk Hernisinin Saptanmasında Manyetik Rezonans Görüntülemenin Etkinliği

E-Bulletin


Share your info with us to keep informed about the news of healthcare and our hospitals.