Uz. Dr. İsmail TAYLAN

  • Date of Birth and Place: 1959 / Akçadağ
  • Graduated in: 1983 / İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  • Postgraduate: 2001 / İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Currently working at: Private Doruk Setbaşı Medical Center
  • Department: Internal Medicine Specialist

Work Experience:
  • 1997 - 2004 : İstanbul Haseki E.A.H / Uzm, Başasistan
  • 2004 - 2012 : Şanlıurfa, Nevşehir, Alanya Devlet Hastanesi
  • 2012 - 2019 : Bursa Devlet Hastanesi / Uzm , Başhekim Yrd.
Thesis Subject:
İskemik Kalp Hastalığında Chlamydia Pneumoniae Antikorları ve Diğer Risk Faktörleriyle İlişkisi
Publications:
ULUSAL MAKALELER B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler B1. Taylan İ, Serez KM, Üre ÜB, Ger E, Uzunoğlu S, Tamay Ş, Ergen AK, Kumbasar AB. İskemik kalp hastalığında chlamydia pneumoniae antikorları ve diğer risk faktörleriyle ilişkisi. Haseki Tıp Bülteni 2002;40(1):51-58 B2. Taylan İ, Serez KM, Koldaş M, Ger E, Uzunoğlu S, Tamay Ş, Ergen AK, Kumbasar AB.Tip 2 diyabetiklerin yetişkin çocuklarında metabolik değişiklikler ve metabolik sendrom sıklığı. Haseki Tıp Bülteni 2002;40(1):59-66 B3. Şar F, Taylan İ, Caymaz M, Koldaş M, Tatlı E, Kazancıoğlu R. Diyabetik nefropatili hastalarımızda obezitenin metabolik parametrelere etkisi. Haseki Tıp Bülteni 2004;42(2):112-114 B4. Taylan İ, Uzunoğlu S, Ger E, Üre Ü, Serez K, Atay ÖF, Kumbasar B. Mukozal eozinofilik gastroenterit: olgu sunumu. Haseki Tıp Bülteni 2001;39(1):59-63 B5. Şar F, Taylan İ, Kazancıoğlu R. Yaşlanma endokrinolojisi, Haseki Tıp Bülteni 2004;42(4):257-261 B6.Uçmak M, Taylan İ, Kazancıoğlu R. Rambdomyoliz ile seyreden sistemik kapiller kaçış sendromu olgusu.Turkiye Klinikleri j Cardiovasc Sci 24(3):306-309(2012). C.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler C.1 Taylan İ, Uzunoğlu S, Üre Ü, Serez K, Ger E, Kumbasar B. Bir mukozal eozinofilik gastroenterit vakası (olgu sunumu). The Turkish Journal of Gastroenterology (Suppl) 2000;11(1):P229.17. Ulusal Gastroenteroloji haftası, Antalya, 2000 C2. Öztop C, Serez K, Ger E, Üre Ü, Uzunoğlu S, Taylan İ, Ergen k, Kumbasar B.Karaciğer sirozunda safra taşı varlığının spontan bakteryel peritonit oluşumu üzerine etkisi. The Turkish Journal of Gastroenterology (Suppl) 2002;13(1):PB1/44.19. Ulusal Gastroenteroloji haftası, Antalya, 2002 C3. Han AC, Serez K, Ger E, Uzunoğlu S, Taylan İ, Ergen K, Kumbasar B.Yetişkinlerde tip 1 diabetes mellitus ile çölyak hastalığı arasındaki ilişki. The Turkish Journal of Gastroenterology (Suppl) 2002;13(1):SB6/1.19. Ulusal Gastroenteroloji haftası, Antalya, 2002 C4. Taylan İ, Serez MK, Üre ÜB, Ger E, Uzunoğlu S, Tamay Ş, Ergen AK, Kumbasar AK.Koroner arter hastalığında chlamydia pneumoniae antikorları ve diğer risk faktörleriyle ilişkisi.Türk Kardiyoloji derneği Arşivi.18. 2002;30:P242. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya,2002 C5. Tamay Ş, Kutlu M, Serez K, Ger E, Üre Ü, Uzunoğlu S, Ataoğlu E, Taylan İ, Ergen k, Kumbasar B.Doğu Türkistan ve Ermeni kökenli Türk vatandaşlarının vücut kitle indeksi ve kan şekerinin değerlendirilmesi.38. Ulusal Diabet Kongresi.2002;P-035.Antalya 2002 C6. Taylan İ, Serez MK, Koldaş M, Üre Ü, Ger E, Uzunoğlu S, Tamay Ş, Ergen K, Kumbasar B.Tip 2 diyabetiklerin yetişkin çocuklarında metabolik değişiklikler ve metabolik sendrom sıklığı. 4 İç Hastalıkları Kongresi 2002;P050. Antalya C7. Tanrıverdi Ö, Ger E, Taylan İ, Serez K, Üre Ü, Uzunoğlu S, Ergen K, Kumbasar B. Karaciğer sirozlu hastalarda tiroid fonksiyon bozuklukları ve prognoza etkileri. 4 İç Hastalıkları Kongresi 2002;P057. Antalya C8. Kaya A, Ger İ, Taylan İ, Serez K, Üre Ü, Uzunoğlu S, Tanrıverdi Ö, Ergen K, Kumbasar B.Hafif-orta persistan astımlı olgularda inhaler steroid ve zafirlukastın karşılaştırılması. 4 İç Hastalıkları Kongresi 2002;P106. Antalya C9. Tatlı E, Ahıskalı E, Taylan İ, Kazancıoğlu R, Özgür R, Sezer Caymaz M, Şar F.Tip 2 diyabetli hastalarda losartan ve perindoprilin ürik asit üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Tip 2 diyabet tedavisinde yeni yaklaşımlar sempozyumu Konya 2003;P-2 C10. Kutlu Ç, Ecebay A, Taylan İ, Sezer Caymaz M, Tatlı E, Kazancıoğlu R, Şar F. Böbrek yetersizliği gelişen bir Bardet -Biedl sendromu olgusu.5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 2003;P31015,Antalya. C11. Kutlu Ç, Kazancıoğlu R, Taylan İ, Caymaz Sezer M, Tatlı E, Şar F. Nefrotik sendromun eşlik ettiği bir polikistik böbrek hastalığı olgusu. 20 Ulusal nefroloji hipertansiyon diyaliz ve transplantasyon kongresi.suppl, 2003;2:PS/GN-092 C12. Kazancıoglu R, Taylan İ, Aksak F, Caymaz Sezer M, Tatlı E, Durak H, Sar F. Renal yetersizlikle seyreden bir alkaptonüri olgusu. 20 Ulusal nefroloji hipertansiyon diyaliz ve transplantasyon kongresi.suppl, 2003;2:PS/GN-058 C13. Taylan İ, Şar F, Tugrul M, Caymaz M, Tatlı E, Kazancıoğlu R.Segmenter renal infarktüse yol açan bir mitral stenozu ve atrial fibrilason olgusu.6. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek hastalıkları kongresi. 2004;P18, Antalya C14. Şar F, Caymaz M, Taylan İ, Tatlı E, Kazancıoğlu R. Diyabetik nefropatili hastalarımızda obezitenin metabolik parametrelere etkisi.2. Türk Obezite kongresi ve 1. beslenme sempozyumu. 2004; P-011 Pamukkale, C15. Kazancıoğlu R, Şar F, Kutlu Ç, Taylan İ, Caymaz M, Tatlı E.Acil ünitemize başvuran böbrek yetersizliği olgularının demografik analizi. 21 Ulusal nefroloji hipertansiyon diyaliz ve transplantasyon kongresi.suppl, 2004;13(3):PS/GN-062 ULUSLARARASI MAKALELER A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A1. Kumbasar B, Taylan I, Kazancioğlu R, Agan M, Yenigün M, Sar F. Myelofibrosis secondary to hyperparathyroidism. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2004;112:127-130 A2. Kazancioglu R, Taylan I, Aksak F, Durak H, Kumbasar B, Yenigün M, Sar F. Alkaptonuria and renal failure: A case report.J Nephrol 2004;17:441-445 A3. Sar F, Taylan I, Kutlu C, Sezer Caymaz M, Tatli E, Kazancioglu R. Amyloidosis in a patient with autosomal dominant polycystic kidney disease and tuberculosis. A case report. Int Urol Nephrol DOI 10.1007/s11255-006-9052-2, 2007 Feb 23 A4. Taylan I, Sar F, Kazancioglu R, Tugrul M, Caymaz M, Tatli E. Embolic segmental renal infarction in a patient with atrial fibrillation.Hong Kong J Nephrol 2006;8(1):40 A5.Sar F,Tatli E,Taylan, Sezer-Caymaz M,Kazancioglu R. Iatrogenic hypoglycemia after intraarticular insulin administration. MEJFM 6:20(2007).

E-Bulletin


Share your info with us to keep informed about the news of healthcare and our hospitals.