Uz. Dr. Serap KET ALKAN

  • Date of Birth and Place: 1976 / Bursa
  • Graduated in: 1999 / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  • Postgraduate: 2004 / Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Currently working at: Doruk Private Yıldırım Hospital
  • Department: Chest Disease Specialist

Work Experience:
  • 2004 - 2012 : Özel Doruk Tıp Merkezi
Thesis Subject:
Uyku Apnesi olan Türk Hastalarda ID Gen Polimorfizmi ve Serum ACE Aktivitesi (Genetik Çalışma)
Publications:
Ulusal Yayınlanan Makaleler • Klozopin Komplikasyonu Olarak Gelişen Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Embolizm • Castleman hastalığı • Troksın radyolojik görüntülemesinde radyasyon riski • Maprotiline bağlı diffüz pulmoner infiltrasyon ve karaciğer toksisitesi birlikteliği Uluslar Arası Makaleler • Insertıon/Deletıon Polymorphisim and Serum Activity of the ACE in Turkish Patients With Obstructive Sleep Apnes Syndrame • Biochem Genet • Acute respiratory failure and tracheal obstruction in patients with posterior giant mediastinal (intrathoracic) goiter

E-Bulletin


Share your info with us to keep informed about the news of healthcare and our hospitals.