Uz. Dr. Nail Çetin KÜSKÜ

  • Date of Birth and Place: 1971 / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Graduated in: 1971 / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Postgraduate: 1979 / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Currently working at: Doruk Private Yıldırım Hospital
  • Department: Biochemistrian

Work Experience:
  • 1984 - 1987 : Bursa Özel Vatan Hastanesi
  • 1987 - 2003 : Serbest Biyokimya Uzmanı
  • 2003 - 2010 : Bursa Özel Vatan Hastanesi
  • 2010 - 2011 : Halk Sağlığı Merkez Laboratuvarı
  • 2011 - 2012 : Özel Doruk Tıp Merkezi
Thesis Subject:
Kurşuna Maruz Kalanlarda Kan Kurşun Seviyeleri Ve Deltaamino Levünülük Asit Tayini
Publications:
Kurşuna Maruz Kalanlarda Kan Kurşun Seviyeleri ve Deltaamino Levünülük Asit Tayini – Ankara Üni. Yayınları

E-Bulletin


Share your info with us to keep informed about the news of healthcare and our hospitals.