Op. Dr. Köksal Yurda EKEN

  • Date of Birth and Place: 1970 / Divriği
  • Graduated in: 1993 / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Postgraduate: 1998 / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Kliniği
  • Currently working at: Doruk Private Yıldırım Hospital
  • Department: Chest Surgeon

Work Experience:
  • 1993 - 1998 : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • 1998 - 1998 : Bursa Devlet Hastanesi
  • 1998 - 2000 : GATA-Ankara Göğüs Cerrahi Kliniği
  • 2000 - 2018 : Bursa Devlet Hastanesi
Thesis Subject:
N2 Hastalığında Mediastinoskopi ile Mediastinal Küraj Sonuçlarının Karşılaştırılması
Publications:
1-Bronkovasküler sleeve rezeksiyonları 2-Köpeklerde mitral homogreft çalışması 3-Pnomotoraksın cerrahi tedavisinde klinik tecrübeler 4-Mediastinal evrelemede cerrahinin yeri

E-Bulletin


Share your info with us to keep informed about the news of healthcare and our hospitals.