Uz. Dr. Handan İLKDOĞAN

  • Date of Birth and Place: 1976 / Bursa
  • Graduated in: 1999 / Uludağ Üniversitesi
  • Postgraduate: 2005 / Uludağ Üniversitesi
  • Currently working at: Doruk Private Yıldırım Hospital
  • Department: Pediatrician

Work Experience:
  • 2006 - 2010 : Doruk Tıp Merkezi
  • 2010 - 2012 : Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • 2012 - 2013 : Anadolu Hastanesi
  • 2013 - 2017 : Yıldırım Belediyesi Tıp Merkezi
Thesis Subject:
Enfeksiyonu artmış eğilimi olan çocuklarda Mannan Bağlayıcı Lektin'in Plazma düzeyleri ve Gen Polimorfizmi'nin araştırılması.
Publications:
Ulusal Makaleler 1- Iga eksikliği olan hastalarımızın klinik özellikleri ve HLA hassasiyet Lolevs sıklıkları 2- Dermoid kist sinüs traktı ile ilişkili reksürren menenjit osteopetrosisli iki olgu sunumu 3- DİGeorge Sendromu Pediatri Dergisi Uluslararası Makaleler 1-Immunglobulin subclausses and HLA alleses in 2- Immunglobulin A deficiency. İndian journal of pediatrics 2003; volune 70 - May: 389-391

E-Bulletin


Share your info with us to keep informed about the news of healthcare and our hospitals.