Op. Dr. Sayit UYSAL

  • Date of Birth and Place: 1959 / Isparta
  • Graduated in: 1982 / Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Postgraduate: 1990 / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Currently working at: Doruk Private Bursa Hospital
  • Department: Brain and Nerve Surgeon

Work Experience:
  • 1993 - 2011 : Bursa Devlet Hastanesi
Thesis Subject:
Fimbria rezeksiyonu yapılan erişkin sıçanlarda, kolinerjik fötal septal greftlerin ; kolin aserilransferaz enzim aktivitesi, muskarinik reseptör bağlanması ve spontan motor aktivite üzerinde etkileri
Publications:
ULUSAL YAYINLANAN MAKALELER Ulusal dergilerde yayınlanmış 22 Makale Ulusal Kongrelerde sunulmuş 18 bildiri ULUSLAR ARASI MAKALELER Uluslar arası dergilerde yayınlanmış 12 Makale

E-Bulletin


Share your info with us to keep informed about the news of healthcare and our hospitals.