Uz. Dr. Hüseyin TEKŞAN

  • Date of Birth and Place: 1971 / Seydişehir
  • Graduated in: 1996 / Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Postgraduate: 2004 / Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi
  • Currently working at: Doruk Private Bursa Hospital
  • Department: Anesthesia and Reanimation Specialist

Work Experience:
  • 1997 - 2000 : Niğde Devlet Hastanesi
  • 2002 - 2004 : Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi
  • 2004 - 2007 : Karabük Özel Vatan Hastanesi
  • 2007 - 2008 : Balıkesir Edremit Askeri Hastanesi
Thesis Subject:
MRI çekilerek çocuklarda dexinedetomidirin optimum sedasyon dozu.2004
Publications:
ULUSAL YAYINLANAN MAKALELER “Eş Zamanlı Karbon monoksit zehirlenmesinde farklı klinik tablolar” 12. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi İzmir 2004 Koroner Arter Bypass yapılan hastalarda kognitif fonksiyon değerlendirilmesi ULUSLAR ARASI MAKALELER Sedative, hemodynamiz and respiratory effeets of dexmedetomidine in children undergoing MRI examinatior : preliminary results. British Jaurnal of anesthesia 2005 A comparison of sedative, hemodynamic and respiratory effeets et dexmedetomidine and propofol in childen under going MRI anesthesia and analgesia 2006 Comparison of propofol alfertayl, propofol remifertory in percutoneous nephrolithotomy. European J.of Anesthesia byy2005

E-Bulletin


Share your info with us to keep informed about the news of healthcare and our hospitals.