Uz. Dr. Nuri KOLOĞLU

  • Date of Birth and Place: 1966 / Düzce
  • Graduated in: 1994 / Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Postgraduate: 2004 / İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fak
  • Currently working at: Doruk Private Bursa Hospital
  • Department: Pediatrician

Work Experience:
  • 2003 - 2004 : İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi
  • 2004 - 2006 : Bismil Devlet Hastanesi
  • 2006 - 2010 : Özel Medikalpark Hastanesi
  • 2010 - 2015 : Özel Jimer Hastanesi
  • 2015 - 2016 : Özel Medikalpark Hastanesi
Thesis Subject:
Okul öncesi çocukluk çağı üst üriner sistem enfeksiyonunda risk faktörlerinin araştırılması
Publications:
ULUSAL MAKALELER: 1. İki yaş altındaki çocuklarda akut otitis medyada kısa ve uzun süreli tedavi sonuçlarının karşılaştırılması 2. Hemorajik vezikobüller ile seyreden henoch-schönlein sendromu 3. Düzce ilkokullarında hepatit b prevalansı 4. Büyüme hormonu eksikliği tespit edilen nörofibromatozis tip 1 vakası

E-Bulletin


Share your info with us to keep informed about the news of healthcare and our hospitals.