Uz. Dr. Ali ÖZBOYACI

  • Date of Birth and Place: 1980 / MANİSA
  • Graduated in: 2004 / Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Postgraduate: 2010 / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Currently working at: Doruk Private Bursa Hospital
  • Department: Pediatrician

Work Experience:
  • 2010 - 2011 : Adana Asker Hastanesi
  • 2011 - 2014 : Trabzon Araklı Devlet Hastanesi
  • 2014 - 2014 : Antalya Manavgat Devlet Hastanesi
Thesis Subject:
Uludağ Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalında 2005-2008 yılları arasında izlenen Aort Stenozu tanılı hastaların klinik özellikleri ve izlemi
Publications:
Ulusal Makaleler: Çocuklarda pH monitorizasyonu ile gastroözafageal reflü hastalığının değerlendirilmesi Nekrotizan Enterokolitli prematüre bebeklerin değerlendirilmesi Sekonder Osteoporozlu çocuklarda Alendronat tedavisinin etkinliği

E-Bulletin


Share your info with us to keep informed about the news of healthcare and our hospitals.