EN ÇOK ARANANLAR

EN SON ARANANLAR

Çağın Hastalığı Bel ve Boyun Fıtığı

Çağın Hastalığı Bel ve Boyun Fıtığı
Paylaş

Boyun ağrısı toplumda sıkgörülen bir şikayettir ancak her boyun ağrısını boyun fıtığı olarakdeğerlendirmek yanlış olacaktır. Boyun fıtığı omurgada meydana gelendejeneratif değişiklikler nedeni disk parçasının omurilik kanalına doğru uzanıpsinir köküne (lerine) baskı yapmasıdır.

BOYUN FITIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Boyun fıtığının sebep olduğuen sık şikayetler; omuz , kol ve ellere doğru uzanım gösteren ağrı, uyuşma,karıncalanma her iki kürek kemiklerine doğru uzanım gösteren ağrı kollarda güçkaybı.

İlerlemiş durumlarda dengeproblemleri, bacaklarda güçsüzlük, idrar veya büyük tuvaletini kontrol etmedeyetersizlik şikayetleri de ortaya çıkabilir. Bu tür şikayetleri olan hastalarınomurga cerrahisi uzmanına başvurmaları önerilir. Ayrıntılı sorgulama ve fizikmuayene sonrası boyun filmleri (röntgen, MR, bilgisayarlı tomografi) ile doğruteşhis konulabilir. Elektroltanısal (EMG) tetkikler de tanıya yardımcıolabilir.

BOYUN FITIĞINDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Her boyun fıtığı için cerrahitedavi gerekmez. MR tetkikinde boyunda dejeneratif değişikler görülse bilebunların çoğu ameliyatsız tedavi edilebilir. Ameliyatsız tedavi;

Ağrı kesici ve kas gevşeticiler

fizik tedavi

masaj tedavisi

günlük yaşamda düzenlemeleri içine alır.

Ameliyat ne zaman gerekir?

Ameliyatsız tedaviye rağmengeçemeyen şikayetler kol ve/ veya el kaslarında güçsüzlük denge problemleri,bacak kaslarında güçsüzlük idrar, büyük tuvalet kontrolünde yetersizlik

Ameliyat boyundan veyaenseden yaklaşım ile yapılabilir. Ciddi olgularda her iki yaklaşıma da ihtiyaçduyulabilir. Cerrahi tedavide amaç sinir köklerine yapılan baskıyı ortadankaldırmak ve aynı seviyeden tekrar fıtık oluşmasının önüne geçmektir.

Dekompresyon ; genellikleenseden yapılır, kemiklerden açılan pencereden fıtıklaşan parça çıkartılır. Anterior diskektomi(boynun önkısmından yaklaşım) ve füzyon; boyundan yaklaşım ile yapılır. En çok tercihedilen cerrahi tekniktir. Diskin tamamı çıkartılır ve ara mesafeye bir kafesyerleştirilerek omurlar kaynatılır.

Her yaş grubunda görülebilmesine karşın en çok 20-50 yaşaralığında görülür yaşı ileri olan hastalarda omurga dejenerasyonunun diğerbulguları da eşlik edebilir disk dejenerasyonu nedeni ile ilk önce bel ağrısıile başlar. Daha sonra bel ağrısına bacaklara vuran ağrı eklenebilir. Bu durumgenel olarak SİYATİK olarak adlandırılır.

BEL FITIĞI TEŞHİSİ NASIL KONULUR?

Yukarda belirtilen şikayetler mevcut ise omurga cerrahınabaşvurulması önerilir. Bel fıtığının teşhisinde bel MR’ı oldukça önemli yertutar. Ancak normal ve hareketli röntgenlerde gereklidir. Bazı durumlardaözellikle MR çekilmesinin mümkün olmadığı hastalarda bilgisayarlı tomografidetanıda yardımcı olabilir.

BEL FITIĞINDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Çoğunlukla bel fıtığı bulunan hastaların şikayetleri istirahat,ağrı kesici kas gevşetici ve fizik tedavi ile geçebilir. Ağrının geçirilmesiiçin birtakım enjeksiyonlar uygulanabilir. Ancak bunların yan etkileriolabileceğinden çok sık yapılması önerilmez.

AMELİYAT NE ZAMAN GEREKİR?

Yukarıda uygulanan tedavilere rağmen geçmeyen ağrı durumundabacak kaslarında güçsüzlük idrar ve büyük tuvalet kontrolünde yetersizlikparmak uçlarında ve/veya topuklar üzerinde yürüyememe Bel fıtığının cerrahi tedavisi genellikle çok ufak bir kesi ilemikrocerrahi veya endoskopik teknikler ile yapılabilir. Nadiren bel fıtığıameliyatlarında enstrüman kullanımı gerekli olabilir. Hangi tekniğin uygunluğukonusunda omurga cerrahı ile ayrıntılı görüşme yapılması önemlidir.